EVANGELIZACE OHNĚM

Zažehnout lásku ke ztraceným

Evangelista Reinhard Bonnke je zakladatelem a vedoucím mezinárodní evangelizační služby CfaN Kristus pro všechny národy. Spolu se svým týmem pořádá evangelizační kampaně v Africe, Asii a mnoha dalších částech světa. Návštěvnost dosahuje 1 600 000 lidí. Znamení a zázraky doprovázejí kázáni evangelia. v průběhu 6 dnů učiní až 3 450 000 lidí pozitivní rozhodnutí pro Krista. Tato kniha byla vydána v nákladu 3 550 000 výtisků a byla přeložena do 48 jazyků.