HOSPODIN, KTERÝ TĚ UZDRAVUJE

Bůh uzdravuje rád. A uzdravuje i dnes. Během kampaní CfaN vídáme tisíce
lidí, kteří udravení přijímají a jsou i nadále zcela zdrávi.
Tato jednoduchá,a přesto hluboká knížečka nabízí odpovědi kritikům a
povzbuzuje naši víru. Uzdravení nečekáme od církevních vedoucích ani
specializovaných služebníků ani od Reinharda Bonnkeho, ale od Ježíše. On
odpoví.