JAK PŘIJMOUT BOŽÍ ZÁZRAK

Chození ve víře a zázracích, se nám často vytrácí. Po přečtení Bonnkeho poselství získáte znovu chuť věřit dětsky jako když jste uvěřili. Kniha ukazuje dynamiku zázraku, která spočívá v několika krocích, které tak snadno míjíme. Nenech se zastrašit vlnobitím a blesky, choď po Slově, jako Petr chodil po vodě.