KNIHY

Jsme hořlaví, nebo ohnivzdorní?

REINHARD BONNKE

Osvěžující a povzbudivý pohled na Ducha svatého

Jak přežít poušť

DANIEL KOLENDA

DANIEL KOLENDA je moderní misionář a evangelista, jehož službu doprovázejí znamení, divy, zázraky a celá řada rozhodnutí pro Krista. Již přivedl více než sedmnáct miliónů lidí ke Kristu...

Žij dřív, než zemřeš

DANIEL KOLENDA

Věčný, všemohoucí, vševědoucí Bůh tě vlastníma rukama stvořil. Dříve než jsi se vůbec narodil, měl Bůh sen pro tvůj život! Někdy je ale těžké poznat, co je tím snem a jak jej následovat.

Víra napojení na Boží moc

REINHARD BONNKE

Někteří lidé věří, že mít víru znamená mít nárok na požehnání a prosperitu. Jiní věří, že víra sama o sobě je všechno, co k životu potřebujeme. Víra ale nic takového není. Skutečná biblická víra ....

Jedinečné plus

REINHARD BONNKE

Právě jsem poznal Ježíše, co se stalo v mém srdci? Jak mohu mít jistotu spasení? Jak mám dál pokračovat? Co mám teď dělat?

Uvolnění zázraků skrze víru a modlitbu

DANIEL KOLENDA

Obsahuje mocí naplněné kapitoly jako Modlitba, která otevírá dveře, modlit se pod otevřeným nebem nebo Modlitba, která uvolňuje zázraky a ještě mnohem více.

Život v jednom ohni

REINHARD BONNKE

Autobiografická kniha Život v jednom ohni evangelisty Reinharda Bonnkeho je úžasným životním příběhem jednoho z nejúspěšnějších kazatelů křesťanské zvěsti všech dob. 

Jak přijmout Boží zázrak

REINHARD BONNKE

Chození ve víře a zázracích, se nám často vytrácí. Po přečtení Bonnkeho poselství získáte znovu chuť věřit dětsky jako když jste uvěřili. 

Víra pro těžké časy

REINHARD BONNKE

Víra je jako pojistka. Je velmi malá a přenáší do našich domovů úžasnou sílu, kterou produkuje elektrárna.  

Na prvním místě přímluva

REINHARD BONNKE

Evangelizace bez přímluv je jako výbušnina bez roznětky, říká Reinhard Bonnke.

Jistota spasení

REINHARD BONNKE

Poselství o jistotě spasení je bezpochyby klíčové pro nově věřícího, avšak dlouholetý křesťan, bude občerstven a potěšen průzračností a mocí evangelia. 

Reinhard Bonnke - Nadšení pro evangelium

Colin Whittaker

Jak to vše začalo? Jaká síla pomohla zformovat jednoho z nejdynamičtějších a nejefektivnějších současných kazatelů evangelia? 

Požehnán až do špiček bot

REINHARD BONNKE

Budete-li mít víru jako zrnko hořčičné... 12 skutečných životních příběhů - svědectví ze služby Reinharda Bonnkeho, jehož služby cílem je 'Vyplenit peklo a zalidnit nebe!'

Hospodin, který tě uzdravuje

REINHARD BONNKE

Bůh uzdravuje rád. A uzdravuje i dnes. Během kampaní CfaN vídáme tisíce
lidí, kteří udravení přijímají a jsou i nadále zcela zdrávi. 

Moc Ježíšovy krve

REINHARD BONNKE

Ježíšova krev je jedinečná. Byla duchovně stvořena a má duchovní moc. Již jako mladý evangelista Reinhard Bonnke slíbil, že bude kázat mocné poselství o Ježíšově krvi všude, kam půjde. 

Duch Svatý zjevení a průlom

REINHARD BONNKE

Objevit dimenze Ducha svatého / On je skutečný a mocný. On je tou tajemnou dynamikou víry plné života. Za posledních sto let nabralo hnutí Ducha svatého na síle a proměňuje miliony lidí.

Evangelizace OHNĚM

REINHARD BONNKE

Zažehnout lásku ke ztraceným. Tato kniha byla vydána v nákladu 3 550 000 výtisků a byla přeložena do 48 jazyků. 

FULL FLAME DVD

KRISTUS PRO VŠECHNY NÁRODY

Filmová série - Získávání lidí pro Krista

Filmová "Škola ohně" o získávání lidí pro Krista zažehne Vaši lásku ke ztraceným.


Škola ohně

REINHARD BONNKE

Škola ohně - efektivní získávání ztracených a evangelizace.
20 lekcí, které vás vyzbrojí pro efektivní získávání ztracených a evangelizaci

Čas sa kráti

REINHARD BONNKE

Na zemi žije v súčasnosti viac stratených duší než kedykoľvek predtým. Situáciu komplikuje aj to, že dnes máme na záchranu týchto ľudí eštemenej času ako tomu bolo v minulosti.