ŽIJ DŘÍV, NEŽ ZEMŘEŠ

Jsi připraven naplnit svoje poslání? 

Věčný, všemohoucí, vševědoucí Bůh tě vlastníma rukama stvořil.
Bůh měl sen pro tvůj život dříve, než ses vůbec narodil.
Někdy je ale těžké rozeznat, co je tím snem a jak jej následovat.
V knize Žij dřív, než zemřeš čerpá Daniel Kolenda z písma a ze svých zkušeností, aby ti pomohl objevit a následovat Boží povolání.
Dává rady, které jsou praktické a inspirativní.
- Pět tajemství objevení Boží vůle
- Jak se začít pohybovat správným směrem.
- Co dělat, když Bůh říká čekej.
- Jak setrvat v Boží vůli
- a další

Ať už tě tvá cesta přivede na misijní pole nebo na lékařskou fakultu...ať se staneš stavebním dělníkem, matkou v domácnosti, podnikatelem, učitelem, kuchařem nebo pastorem - Můžeš zakoušet zázrak Boží vůle pro tvůj život a zažívat v něm dobrodružství, které pro tebe Bůh připravil. text...